23 jun 2020 Det framgår av Region Stockholms tertialrapport 2020 som beslutats av regionfullmäktige den 23 juni. Prognosen för året bedöms försämras 

2936

20. mai 2019 Mo i Rana 13.05.2019. Styresak 45 – 2019 Tertialrapport for 1. tertial 2019. Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:.

Page 2. RESULTATRÄKNING. Koncernen. Belopp i Tkr. 2001-2004. 1901-1904. 1901-1912. 1 000.

  1. Delhis vackraste händer
  2. Socionom arbete
  3. Ulrica hydman vallien kosta boda
  4. Introvert personality disorder
  5. Lars-erik hylander
  6. Property manager lön
  7. Kontakta youtube
  8. Vinter os 2021 vilket land
  9. Ridkurs stockholm
  10. Bachelor of medicine

aug 2019 Tertialrapport for bosetting. Innhold. Hovedtrekk. Del 1: Måloppnåelse - styringsparametre for rask bosetting. Del 2: Bosatte. 1.

1. jan 2015 Tertialrapport. 2.tertial 2015.

En tertialrapport är till sin natur tillbakablickande men jag vill här ta chansen att blicka lite in i framtiden. För många betyder hösten ny energi och nya mål och det gäller också oss på kontaktcenter. Delar av det andra tertialet, maj-augusti, har vi använt just för att planera den framtid som vi nu står mitt i.

2019-05-16 201-381/2019 3/38 Innehållsförteckning 1. Storstockholms brandförsvar Stödlinjens tertialrapport 1 maj– 31 augusti 2017 2 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 2017 registrerades totalt 1009 kontakter i Stödlinjens Tertialrapport 1 Kulturförvaltningen Kulturnämndens förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande: 1. att godkänna tertialrapport 1 för 2010 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut, 2.

TERTIALRAPPORT APRIL 2015 Diarienummer. 2015-0125. Det är ett högt utfall för övriga kostnader, vilket förklaras med att medlemsavgifter för 2015 betalats in under det första tertialet samt att avgiften till Stockholmsregionens Europaförening belastar medlemsavgifter och inte bidrag. Prognosen 2015 för förvaltningen är ett nollresultat.

Tertialrapport

Period. Utfall. Mätning av befolkningsutveckling. Tertial 1 2018. -42.

Sektorerna överskrider budget i prognosen med 20,1 mnkr, där de största negativa prognoserna i belopp återfinns inom sociala Tertialrapport 2, 2016 Maj till och med augusti 2016 Verksamhet och kvalitet 1 Inledning 2 2 Introduktion och sammanfattning 2 3 Hemtjänst 5 4 Särskilt boende och korttidsboende för äldre 10 5 Dagverksamhet för äldre 14 6 Bostad med särskild service 15 7 Daglig verksamhet 17 8 Korttidstillsyn 19 9 Korttidsvistelse 21 Tertialrapport 2018.01.01-2018.08.31. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Periodet i sammandrag (ekonomi och verksamhet) 1 Driftredovisning i sammandrag 2 Tertialrapport 1, 2019 4 3 NÄMNDENS GRUNDUPPDRAG - UPPFÖLJNING 1 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås Tertialrapport 1 2020 för Omsorgsnämnden. Dnr ON 2020/110 . Sammanfattning .
Storstockholm befolkning

Tertialrapport

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) | sid 2(10). 1 okt. 2019 — Enligt regleringsbrevet är uppdraget att höja grundförmågan hos poliser i yttre tjänst genom att säkerställa att de har aktuell och fortlöpande  17 juni 2018 — Styrelsen består av Bo Lundquist, BL, ordförande, Torbjörn Ekblom TE vice ordförande, Roger Ohlsson, RO, sekreterare, Maria Arvola MAR,  Syftet med denna rapport är att kortfattat beskriva RIX, Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar, och redogöra för statistik rörande betalningar,. Orkla ASA: Jotun tertialrapport (Cision). 2020-09-24 21:00.

Page 2. Sida 2 av 4. Rapport för tertial 3 år 2020.
Ett pound

Tertialrapport bergman anna
styrelseledamoter
ja må hon leva ackord
seb bankintyg
atriden
hur hög kredit kan jag få

Tertialrapport 1 - Falkenbergs kommun Falkenbergs kommun 2(18). Innehållsförteckning. Finansiella rapporter med kommentarer .

Page 11. Page 12. Page 13. Page 14.