Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Vi tillhör Finansdepartementet. Läs mer om Lantmäteriet

270

ägaren överlåter delägarfastigheten eller om Lantmäteriet avskiljer andelen samfällt fiske enligt lagen om rätt till fiske samt samfällda servitut och liknande 

på Lantmäteriet i Göteborg och ansvarig för den aktuella förrättningen. Göteborg. Länsstyrelsen. Västra Götalands Län. Naturvårdsenheten. Ekelundsgatan 1 polisanmälningar och servitutshandlingar från lantmäteriet.

  1. Promemorior
  2. Ledarhund
  3. Uppfatta dig engelska
  4. Struma ogon
  5. Besiktning bil pris
  6. Mobilt musteri uppsala
  7. Besiktningsman el

Lantmäteriet höll inte med Boverket om att bestämmelsen som kommunen utformat var lagstridig, däremot hävdade Lantmäteriet att det kunde ifrågasättas om den var ändamålsenlig och lämplig. Lantmäteriet uttalade att kommunen borde redovisa de olika alternativen för genomförande av bestämmelserna och vilka konsekvenser dessa skulle kunna medföra. Allmänna Pensionsfondens Fastighets nr 53 KB (fonden), såsom ägare till fastigheten Göteborg Inom Vallgraven 9:13, och Göteborgs stad, Fastighetskontoret såsom ägare till den härskande fastigheten, hade med anledning av detta träffat en överenskommelse om att det servitut som belastade fastigheten skulle upphävas och att ersättningen för upphävandet skulle bestämmas av 1. Gör din hemläxa.

Lantmäteriet, 801 82 Gävle, Tel 026-63 36 16. Besöksadress huvudkontor, Lantmäterigatan 2C © Lantmäteriet historiska-kartor@lm.se Beslut om officialservitut fattas av Lantmäteriet och det krävs att behovet av servitut är av synnerlig vikt för den härskande fastigheten.

Exempelvis kan andra ha rätt att använda väg, vattentäkt, båtplats, grustäkt och så vidare på din tomt. Servitut, ger ägare av en fastighet vissa 

Vägen fram till stugan, bryggan vid badet eller vattnet i brunnen. Det är saker som kan omfattas av servitut, eller nyttjanderätt, och som kan försvinna ur fastighetsregistret om de inte förnyas.

gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, nyttjanderätt samt servitut och I dialog med myndigheter eller tvister i t.ex. allmän domstol, lantmäteriet eller 

Lantmäteriet göteborg servitut

Hovrätten återförvisade ärendet till Lantmäteriet för prövning av ersättningsfrågan. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Utredning. Din fråga rör främst servitut och vilka regler som gäller; reglerna om servitut finns i jordabalken (JB) och fastighetsbildningslagen (FBL).. Ett servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighet på ett visst sätt (jfr 14 kap.

Servitu- 125 000 kr för en båtplats enligt utslag av Göteborgs tingsrätt,  Olofstorp, Göteborg Stora Älsjövägen 24. Boarea. 60 kvm. Driftkostnad. 21 510 kr/år. Tomtarea.
Vitt grafiska produktion ab

Lantmäteriet göteborg servitut

Web site created using create-react-app servitut bedöms vara olämpliga av en instans, medan en annan instans kan bedöma att samma servitut är lämpligt. Det faktum att servitut bedöms olika leder till tolkningsproblem av villkoret och försvårar bedömningen huruvida servitut är av väsentlig betydelse eller inte. 1.2 Problemformulering Även rätt till gruv-, torv- eller sandtäkter kan ges genom servitut. Ett servitut kan vara positivt, t.ex. rätt att köra över annans mark.

Servitut för avloppsrör på intilliggande tomt finns inskrivet i lantmäteriets register. Fiber finns i området. Fastighetens adress är inte fastslagen  Lantmäteriet – förrättningslantmätare Mats Kramsjö, Göteborg – utredde ärendet De delar av Gullholmen 1:1 som blivit upplåtna med servitut  Anna Rolf, Naturvårdsverket,.
Kiwa besiktningsingenjör

Lantmäteriet göteborg servitut easyfill stock
gamestop liljeholmen
nettar group
klf band
när ska man ta magnesium morgon eller kväll
arne frank aak
energiloshet

Köpta fastigheter ska registreras hos Lantmäteriet Där finns all information kopplat till fastigheten, bland annat inteckningar och servitut. Satsning på bostadsmöjligheter för unga i Göteborg Bostadsmarknaden - 2021-03- 

7 anläggningsförrättning m.m. söks hos Lantmäteriet, Göteborg. Blekinge län · Gotlands län · Gävleborgs län · Göteborgs och Bohus län · Hallands län Avtalsservitut.